[ Badania i rozwój ]

[ Projekt, rozwój & konstrukcja ]

Wysokie wymagania stawiane komponentom i przekładniom stosowanym w elektromobilności stanowią ogromne wyzwanie dla procesu projektowania i rozwoju, któremu można sprostać jedynie dzięki wszechstronnej wiedzy specjalistycznej. Dzięki inteligentnemu połączeniu dwóch materiałów: tworzywa sztucznego i metalu, MSM wykorzystuje cały potencjał i optymalizuje zazębienie lub przekładnię w zależności od priorytetów projektowych w zakresie płynności pracy, oszczędności masy, wytrzymałości zmęczeniowej, trwałości, minimalizacji hałasu oraz również kosztów.

Innowacje w zakresie materiałów, procesów produkcyjnych i konstrukcji przekładni stale dostarczają nam nowych możliwości, a w połączeniu z naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie rozwoju możemy zagwarantować optymalne rozwiązania napędowe w najnowocześniejszej technologii.

Projekt

Żaden segment mobilności nie stawia tak wysokich wymagań wobec technologii napędu jak mikromobilność. W tym przypadku przestrzeń montażowa i możliwa masa przekładni są mocno ograniczone, ale jednocześnie należy osiągnąć najwyższą możliwą gęstość mocy i sprawność przy minimalnym poziomie hałasu; są to wymagania zasadniczo przeciwstawne. Na przykład cienkościenne obudowy mogą przyczynić się do zmniejszenia masy i zwiększenia przestrzeni montażowej, ale często prowadzą do zwiększenia hałasu. Elementy przekładni powinny być mniejsze i lżejsze, ale jednocześnie wytrzymywać większe obciążenia. Wybór odpowiedniego materiału ma często decydujące znaczenie dla jakości i wydajności napędu. Jednak wybór odpowiedniej przekładni i projekt samego zazębienia, jak również zastosowanie alternatywnych procesów produkcyjnych, mają również znaczący wpływ na właściwości gotowego układu napędowego.

Rozwój i konstrukcje

Wszechstronne Know-How w zakresie rozwoju poszczególnych komponentów i kompletnych systemów napędowych sprawia, że nie musimy „wymyślać koła na nowo” dla każdego projektu. Nasz własny zespół projektowy towarzyszy klientom przy użyciu najnowszego oprogramowania CAD i oprogramowania obliczeniowego od etapu specyfikacji do produkcji seryjnej, zapewniając w ten sposób, że wynik końcowy jest przekonujący pod względem technicznym i ekonomicznym. Analiza rodzaju i skutków błędu (FMEA) jest stosowana już na etapie projektu i przeprowadzana w sposób ciągły do końca fazy prototypu. W zależności od wymagań klienta projektujemy kompletne systemy napędowe z układami elektronicznymi, sterowaniem i czujnikami.

Konstrukcja prototypu

Nasz własny dział konstrukcji prototypów umożliwia nam przetestowanie koncepcji napędu przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. W ścisłej współpracy z klientem sprawdzamy, czy opracowane rozwiązanie napędowe posiada wszystkie pożądane właściwości. Dzięki szybkim procesom prototypowania możliwa jest sprawna produkcja komponentów zbliżonych do seryjnych, a tym samym szybkie testowanie komponentów obarczonych ryzykiem już na wczesnym etapie. Konstrukcja i funkcja prototypu jest prawie identyczna – z wyjątkiem drobnych różnic – jak w przypadku późniejszego produktu seryjnego.

Zarządzanie projektem

Ekonomiczna realizacja projektu od poziomu prac rozwojowych do produkcji seryjnej wymaga doświadczenia, szczegółowej wiedzy, orientacji i ścisłej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi działami specjalistycznymi. Nawet we wczesnej fazie projektu, procesy są systematycznie rejestrowane przy jednoczesnym tworzeniu deklaracji zakresu procesu. Stale aktualizowane harmonogramy i budżety zapewniają projektowi wysoki poziom przejrzystości na każdym etapie. Nasi wyszkoleni i doświadczeni kierownicy projektów są z klientem na wszystkich etapach rozwoju i produkcji jako niezawodny partner kontaktowy. Dzięki temu Państwo i realizowany projekt jesteście w dobrych rękach od samego początku.