Informacje

Morat Swoboda Motion Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 32
57-402 Nowa Ruda
NIP: 8992840433

E-mail: biuro@morat-swoboda.com

Morat Swoboda Motion GmbH
Talstraße 7
D-79843 Löffingen
Tel: +49 7657 88-0
E-Mail: info@morat-swoboda.com
Fax: +49 7657 88-333

Nr w rejestrze handlowym.: HRB 717775
Nr identyfikacji podatkowej.: DE815778934

Prezes
Dr. André Luhn

Webmaster
Tel.
+49 7657 88-198
E-mail: webmaster[at]framo-morat.com

Informacja prawna:

Odpowiedzialność lub gwarancja w zakresie aktualności, prawidłowości oraz kompletności przekazywanych do dyspozycji informacji oraz danych jest wykluczona.

Niniejsza informacja obowiązuje także w przypadku wszystkich innych stron internetowych, do których prowadzą hiperlinki. Firma Morat Swoboda Motion GmbH nie odpowiada także za zawartość stron, do których prowadzą takie linki.

Treść strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Dlatego powielanie informacji lub danych wymaga wcześniejszej, pisemnej zgody

Wszelkie informacje lub dane, ich wykorzystanie lub logowanie do strony internetowej, wszystkie czynność, zaniechania lub zgody dotyczące czynności podlegają wyłącznie niemieckiemu prawu.

Stosowane na naszych stronach internetowych linki zewnętrzne stanowią odwołania do stron internetowych zewnętrznych operatorów. Zawarte tam treści nie stanowią części stron internetowych firmy Morat Swoboda Motion GmbH.

Odpowiedzialność za treść tych stron i związane z nią prawa ponoszą wyłącznie operatorzy tych stron.

Firma Morat Swoboda Motion GmbH nie odpowiada za szkody pośrednie lub bezpośrednie, które zostały spowodowane wskutek użytkowania powiązanych linkami stron internetowych.

Dokumenty prawne

Purchasing Conditons
Code of conduct
Insurance certificate