[ Produkcja ]

[ Produkcja i kontrola ]

Dzięki ścisłemu powiązaniu prac rozwojowych i produkcji seryjnej, w tym kontroli jakości, firma Morat Swoboda Motion gwarantuje wysokiej jakości produkcję przekładni, które spełniają podwyższone wymagania materiałowe i eksploatacyjne stawiane komponentom i systemom napędowym stosowanym w elektromobilności. Firma MSM zajmuje się obróbką metalu i technologią formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, a po kontroli jakości wszystkich komponentów realizuje również montaż razem z kontrolą końcową.

Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych

W produkcji precyzyjnych elementów formowanych wtryskowo przetwarzamy wszystkie tworzywa termoplastyczne, różne wypełniacze i materiały wzmacniające, jak również odporne na wysokie temperatury tworzywo sztuczne PEEK™. Własny warsztat z nowoczesnym parkiem maszynowym zapewnia stabilne uruchomienie produkcji i dotrzymywanie terminów dostaw. Od standardowego śledzenia partii do pełnego rejestrowania parametrów produkcji, u nas zawsze spełnione są wysokie wymagania wielu różnych gałęzi przemysłu.

Metaloplastyka

Szeroki zakres produkcji, doświadczeni pracownicy i kompletna kontrola jakości są gwarancją wysokiej jakości i precyzji komponentów przekładni. Wszystkie krytyczne dla jakości obróbki metali etapy, takie jak toczenie, produkcja kół zębatych, szlifowanie obwiedniowe, szlifowanie profili, szlifowanie kół zębatych, obróbka mechaniczna i kształtowanie kół zębatych, wykonywane są we własnym zakresie. Jako jeden z niewielu producentów w naszej branży posiadamy możliwość realizacji obróbki cieplnej na podstawie własnych procedur.

Montaż

Po kontroli jakości wszystkich komponentów, jednostki napędowe zostają całkowicie zmontowane na wyspie montażowej, którą zaprojektowano zgodnie z najnowszymi zasadami ergonomii i ekonomii, a następnie poddawane kontroli końcowej. Spektrum naszych rozwiązań napędowych obejmuje częściowo zmontowane zespoły, znormalizowane modułowe przekładnie, jak również gotowe do użycia kompletne napędy, w tym silniki, czujniki i sterowniki. W ramach montażu stosujemy szeroki wachlarz metod obróbki i testowania.

Test i walidacja

Proces produkcyjny i zintegrowane z nim urządzenia produkcyjne są optymalizowane aż do osiągnięcia wymaganych celów jakościowych. Na podstawie audytów klientów zatwierdza się proces produkcji i produkt pod kątem produkcji seryjnej. Nasze systemy napędowe są poddawane testom końcowym przed dostawą. Wymagania udokumentowane w specyfikacji są sprawdzane na najnowocześniejszych stanowiskach badawczych pod względem cech jakościowych, takich jak trwałość, hałas, szczelność lub wpływy klimatyczne.

Zarządzanie jakością

Zadowolenie naszych klientów jest naszą codzienną motywacją. Dla nas oznacza to, że projekt od studium wykonalności do dostawy seryjnej spełnia określone wymagania. Zarówno Swoboda, jak i Grupa Franz Morat wprowadziły wysoce efektywne systemy zarządzania jakością na wczesnym etapie. Wspólnym standardem jest certyfikacja wg IATF 16949, która łączy w sobie liczne standardy jakości przemysłu motoryzacyjnego.