[ Zarządzanie jakością ]

IATF 16949:2016 -znak jakości

Zarządzanie jakością w Morat Swoboda Motion oznacza działania na rzecz poprawy jakości naszych produktów i procesów. Rozumiemy jakość jako dążenie do ciągłego doskonalenia i cel osiągnięcia zera błędów w przypadku wszystkich produktów, usług i czynności. Skupiamy się na zadowoleniu naszych klientów w zakresie jakości produktów, wydajności i konkurencyjności.

System zarządzania jakością według IATF 16949:2016 stanowi podstawę dla skutecznego spełniania tych wymagań i trwałego zwiększania naszych wyników. W trakcie audytu 2022 roku nasz zakład produkcyjny Morat Swoboda Motion Sp. z o. o. w Nowej Rudzie uzyskał z powodzeniem certyfikację.

 

IATF 16949:2016 łączy w sobie liczne standardy jakościowe branży motoryzacyjnej i jest pierwszym globalnie obowiązującym standardem certyfikacji systemów zarządzania jakością, w szczególności dostawców motoryzacyjnych i ich poddostawców. Za podstawę służą wymagania normy ISO 9001:2015.

Ściśle kierujemy się następującymi zasadami zarządzania jakością:

  • Ciągłe doskonalenie
  • Organizacja zorientowana na klienta
  • Kierowanie przedsiębiorstwem z zastosowaniem celów
  • Ukierunkowanie procesów na cele
  • Zaangażowanie pracowników
  • Relacje z dostawcami w celu zapewnienia wzajemnych korzyści
  • Decyzje oparte na danych
  • Orientacja na proces

Morat Swoboda Motion Sp. z. o. o.